Bölümümüz;

 • Bilişim ve haberleşme teknolojileri alanında lider olmalıdır.
 • Bilişim ve haberleşme teknolojileri alanında uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, yenilik, araştırma ve geliştirme yapmalıdır.

 Mezunlarımız;

 • Bilim, teknoloji, eğitim, iletişim, kültür ve sosyal alanlarda evrensel bilgiye, normlara, etiğe ve kültüre sahip olmalıdır.
 • Mühendislik problemlerini tespit, formülleştirme ve çözme becerisine sahip olmalıdır.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplama, deney tasarlama, deney yürütme, veri analiz etme ve veri yorumlama becerisine sahip olmalıdır.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Bilimsel, sistemsel, sistematik, sistemik, sentezsel ve analitik düşünebilme ve problem çözebilme becerisine sahip olmalıdır.
 • Bilimsel, yenilikçi, girişimci, üreten, paylaşan, ülkemizin geleceğini yönlendiren ve şekillendiren bireyler olmalıdır.
 • Öğrenme, yenilikçilik, araştırma, geliştirme ve problem çözme yeteneğine sahip, bilimsel ve teknik alanlarda nitelikli mühendisler olarak yetişmelidir.
 • Bilişim ve haberleşme problemlerini doğa, sosyal, matematik, mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarında aldıkları eğitim ile çözmelidir.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü bilgisayarların algılama, işleme, eylem, depolama ve haberleşme özelliklerini kullanarak ekonomik, çevresel, sosyal, hukuksal, politik, etik, sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürebilirlik kapsamında gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tanımlanmasını, yapılabilirliğini, analizini, tasarımını, modellenmesini ve uygulanmasını gerçekleştirebilmelidir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda ve de bireysel çalışma becerisine sahip olmalıdır.
 • Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
 • Hayat boyu öğrenmeyi, kendini sürekli yenilemeyi ve kaliteyi ilke edinmelidir.
 • Bilgisayar donanımı ve yazılımı alanlarında yetkinlik göstermelidir.