Bölüm öğrencilerinin staj gereksinimlerini belirleyen iki ana belge bulunmaktadır:
1. Mühendislik Fakültesi (MF) Staj Komisyonu tarafından hazırlanmış olan ve tüm bölümleri ilgilendiren genel kuralları içeren Staj Yönergesi
2. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu tarafından hazırlanmış olan ve sadece bölüm öğrencilerini ilgilendiren özel kuralları içeren Staj Kılavuzu.
Öğrencilerin staj yapmayı planladıkları akademik yılın başında bu iki belgeyi dikkatle incelemesi ve bölüm sayfasında ilan edilecek duyuruları düzenli olarak takip etmesi tavsiye edilir. Bu duyurularda, her yıl düzenli olarak staj süreci ile ilgili önemli tarihler ilan edilecektir.
*MF Staj Yönergesi için tıklayınız.
*Bilgisayar Mühendisliği Staj Kılavuzu için tıklayınız. 
Ek1. Zorunlu Staj Başvuru Formu için tıklayınız.
Ek2. Staj Zorunluluk Belgesi için tıklayınız.
Ek3. Staj Sicil Belgesi için tıklayınız.
Ek4. Staj Raporu için tıklayınız.

Staj ile ilgili bilgi edinmek için Arş. Gör. Ümit KILIÇ ve Arş. Gör. Yasir KILIÇ ile iletişime geçebilirsiniz.

Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üy. Yasin KAYA
Arş. Gör. Ümit KILIÇ
Arş. Gör. Yasir KILIÇ