CEN121
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Programlamaya Giriş CEN 121 I 3+2 4 7
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Fatih KILIÇ
Dersin Yardımcıları Öğr.Gör. Pınar USKANER
Dersin Amacı Ders bilgisayar programcılığına giriş yapmayı ve yapısal programlama, algoritma kavramı ve algoritma tasarımı hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders Java  programlama dilini kullanarak yazılım mühendisliğine giriş niteliğindedir. Öğrenciler Java'nın temellerini öğrenecekler. Dersin odak noktası gerçek sorunları çözen yüksek kaliteli, çalışan yazılımlar geliştirmek
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Algoritma ve programlama ile ilgili temel kavramların tanımlanması 1,3,4,9,14 A,C,D
Bir problemin algoritmik bir çözümünü oluşturmak 1,2.3,4,9.11.12,14 A,C,D
Algoritmik çözümün bilgisayar koduna dünüştürülmesi (program) 1,2.3,4,9.11.12,13.14 A, C, D, E
Programlama sürecinde yapısal ve fonksiyonel kuralların uygulanması 1,2.3,4,9.11.12,13.14.15 A, C, D, E
Matematiksel ve diğer alanlardaki çözümler için programlar geliştirme 1,2.3,4,9.11.12,13.14.15 A, C, D, E
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Giriş, IDE, Değerler ve Türleri  
2 Programlama Dilleri, Değerler ve Türleri  
3 Pseudocode / Akış Şeması - İlkel Veri Tipleri, İşlemler, Deyimler ve İfadeler  
4 Kontrol deyimleri  
5 Matematiksel Fonksiyonlar, Karakterler ve Dizeler  
6 Döngüsel Deyimler  
7 Fonksiyonlar ve Özyineleme  
8 Tekrardan  gözden geçirme  
9 Diziler  
10 Diziler - devam  
11 Biçimlendirilmiş Giriş / Çıkış  
12 Dosya İşlemleri  
13 Problem çözme  
14 Tekrardan  gözden geçirme  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu Introduction to Java Programming Comprehensive Version, Y. Daniel Liang, Pearson, 10TH Edition
 
Diğer Kaynaklar An Introduction to Object-Oriented Programming with JavaTM, C.Thomas Wu, Higher Education, Fifth Edition
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Katılım 1 10
Ödev 6 10
Proje 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 6 2 12
Proje 1 30 30
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 1 10 10
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 200
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6,666666667
Dersin AKTS Kredisi 7