CEN122
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Nesneye Yönelik Programlama CEN 122 II 3+2 4 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Fatih KILIÇ    
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Miras ve polimorfizm gibi nesne yönelimli programlamanın temel kavramlarını anlamak ve iyi bir seviyede kullanmak, UML diyagramlarını kullanarak sınıfları tasarlamak ve nesne yönelimli bir programlama dili kullanarak bir tasarımı uygulamaya dönüştürmek.
Dersin İçeriği Nesneler, sınıflar, constructors, statik değişkenler ve yöntemler, görünürlük düzenleyiciler, üst sınıflar ve alt sınıflar, overloading ve overriding yöntemleri ve alanlar, kalıtım, polimorfizm, abstract sınıflar, interfaces, hata yakalama
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Nesnelerin programlamada nasıl kullanıldığını ve nesnelerin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklama 1,3,4,9,14 A,C,D
Nesne yönelimli programlama dili ile algoritmaları uygulama 1,3,4,9,14 A,C,D
Kapsülleme, kalıtım ve polimorfizm kullanarak gerçek problemleri çözme 1,2.3,4,9.11.12,13.14 A, C, D, E
UML sınıf diyagramlarını yorumlamak 1,2.3,4,9.11.12,13.14 A, C, D, E
Nesne tabanlı yazılım tasarlamak, uygulamak ve hata yakalamak 1,2.3,4,9.11.12,13.14 A, C, D, E
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Nesneye yönelik programlamaya giriş  
2 Nesne referans değişkenlerini tanımlama, başlatma ve kullanma  
3 UML diagramlarını anlamak ve çizmek  
4 Static değişkenler ve metodlar  
5 Görülebilirlik tanımlayıcıları, veri kapsülleme, nesnelerin metodlara geçişi  
6 Nesnelerin dizisi  
7 Değişmez nesneler ve String sınıfı  
8 Miras ve Polimorfizim  
9 Miras ve Polimorfizim- devamı  
10 Soyut sınıflar ve arayüzler  
11 Soyut sınıflar ve arayüzler - devamı  
12 Hata Yakalama  
13 GUI ve Event-Driven Programlama  
14 Yeniden gözden geçirme  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu An Introduction to Object-Oriented Programming with JavaTM, C.Thomas Wu, Higher Education, Fifth Edition
 
Diğer Kaynaklar Introduction to Java Programming Comprehensive Version, Y. Daniel Liang, Pearson, 10TH Edition
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Katılım 1 10
Ödev 6 10
Proje 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 4 2 8
Proje 1 20 20
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 1 6 6
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 166
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 5,533333333
Dersin AKTS Kredisi 6