CEN123
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş CEN 123 I 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri Yok
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mümine KAYA KELEŞ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ümit KILIÇ
Dersin Amacı Bilgisayar Mühendisliğine Giriş dersi ile daha ilerde ayrıntılı olarak alacakları bazı derslere ve kavramlara bir giriş yaparak üniversiteye yeni gelmiş olan öğrencilere hem üniversite hayatı ile bilgi vermek ve hem de "Bilgisayar Mühendisliği" nedir ne değildir ayrımını yaptırabilmektir
Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı, Sayı ve Kodlama Sistemleri, Programlama Giriş, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İnternet Uygulamaları, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Görsel Programlama Uygulamaları
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci bilgisayar mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenir.  1, 2, 3, 4, 11 A, C, E
2. Öğrenci doğru ve efektif algoritma tasarımını öğrenir. 1, 2, 3, 4, 11 A, C, E
3. Öğrenci algoritmaları akış şemaları kullanarak betimlemeyi ve program yazmayı öğrenir. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 A, B, C, E
4. Öğrenci günlük hayatımıza giren internet uygulamalarını anlar ve örnekler. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 A, B, C, E
5. Öğrenci bilgisayar mühendisliğinin farklı branşları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 A, B, C, E
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Giriş, Temel Kavramlar: Bilgisayar Mühendisliği Konuları, Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi ve Görevleri Ders Notlarını Okuma
2 Bilgisayar Donanımı: Merkezi İşlem Birimi, Bellek, Giriş Çıkış Birimleri, Bilgisayar Ağları Ders Notlarını Okuma
3 Bilgisayar Yazılımı: Yazılım, İşletim Sistemi, Sayı Sistemleri, Algoritma, Veri Yapıları, Programlama Dilleri, Veritabanları, Veri Güvenliği Ders Notlarını Okuma
4 Sayı ve Kodlama Sistemleri: On, iki, sekiz, on altı sayı bilgisayar, tam sayıların sunumu, kayan nokta sayıları, sunum, alfabetik (Alfabetik) ve diğer karakterler, Sunum, Kodlama Sistemleri Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
5 Boole Cebri, Temel Operatörler, İkili Boole Operasyonları, Operatörlerin Önceliği, Fonksiyon Değerlendirme, Boole Cebri Temel Kimlikleri, Dualite Prensibi, DeMorgan Yasası Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
6 Programlama ve akış diagramları ile ilgili genel bilgiler, Algoritmalarda Olması Gereken Özellikler, Tipik Akış Şeması Parçaları  Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
7 Programlama Dilleri; Yazılım Geliştirme Süreci, Süreçte Programlama Dilinin Önemi, Dillerin Sınıflandırılması ve Tarihçesi, Programlama Ortamı, Programlama Dilleri Elemanları Ders Notlarını Okuma
8 İşletim Sistemleri: Bilinen İşletim Sistemleri Aileleri, İşletim Sistemlerinin Görevleri, İşletim Sistemlerinin Gelişim Evreleri, İşletim Sistemi Türleri, İşletim Sistemleri Yapısı, Görevler ve Görev Yönetimi, Bellek Yönetimi Ders Notlarını Okuma
9 Mikroişleyiciler: Bilgisayar ve Mikroişleyici Tarihçesi, Mikroişleyici Genel Bakış, Assembly Dili, Assembly Adresleme  Ders Notlarını Okuma
10 Bilgisayar Ağları ve İnternet I: Bilgisayar Ağları Tarihçesi, Bilgisayar Ağları Temel Kavramları, OSI ve DoD Referans Modelleri, Ağ Cihazları, Kablolama ve Kablo Özellikleri  Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
11 Bilgisayar Ağları ve İnternet II: , Kablosuz Ağlar, Ağ Teknolojileri, TCP/IP ve Genel Bilgi Güvenliği  Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
12 Yazılım Mühendisliği: Sistem ve Yazılım, Yazılımların Bütün Olarak Ele Alınması ve Yazılım Mühendisliği Kavramı, Yazılım Geliştirme ve Yardımcı Süreçler  Ders Notlarını Okuma
13 Veri Yapıları ve Veri Modelleri: Temel Veri Yapıları, Karakter, Tam Sayı, Veri Modeli Türleri, Ağaç Veri Modeli, Grafik Veri Modeli Ders Notlarını Okuma
14 Veritabanı Yönetim Sistemleri: Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veritabanı ve İlişkisel Model, Veritabanı Tasarım Adımları, SQL  Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Sunum
           
KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Dr Darrell W Hajek, Introduction To Computers, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, ISBN: 978-1545236468
2. Computer Science: An Overview (12th Edition), Pearson, Glenn Brookshear,  Dennis Brylow, 2014, ISBN: 978-0133760064
Diğer Kaynaklar 1. Toros Rifat ÇÖLKESEN, Taner ARSAN, Erhan SARIDOĞAN, Şaban EREN, Murat ERTEN, Mesut RAZBONYALI, Ali YAZICI, Ali OKATAN, Cengiz UĞURKAYA, Nevcihan DURU, “Introduction to Computer Engineering”, Papatya Yayıncılık, 2017, ISBN: 978-605-4220-66-3
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Kısa sınav 0 0
Ödev 2 10
Sunum 1 25
Proje 0 0
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 5
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 5
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 2
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 2
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 2 3 6
Proje 0 0 0
Sunum 1 12 12
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 5
Dersin AKTS Kredisi 5