CEN126
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Kesikli Matematik CEN 126 2 3+0 3 4
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar bilimi omurgaları olan soyut yapıları (soyut) anlamak ve kullanmaktır. Özellikle, bu sınıf, bilgisayar bilimlerindeki uygulamalara vurgu yaparak, mantığı, kanıtları, kümeleri, ilişkileri, işlevleri, saymayı ve olasılığı tanıtmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Öğrenciler mantığı ve kanıtı, kümeleri, fonksiyonları, algoritmaları ve matematiksel akıl yürütmeyi öğrenecekler. İlişkiler, grafikler, ağaçlar ve biçimsel diller ve hesaplanabilirliği içeren ana konular bu derste ele alınmaktadır.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Mantıksal ve matematiksel düşünmeyi öğrenme. 1, 2, 3, 10, 11, 14 A, C
Öğrenilen tekniklerin problem çözümünde uygulanması. 1, 2, 3, 10, 11, 15 A, C
     
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Teklif Mantığı  
2 Tahmin Mantığı  
3 Resmi ve Resmi olmayan Kanıtlar  
4 Kümeler ve Küme Operasyonları  
5 Fonksiyonlar  
6 Diziler ve Toplamalar  
7 Matrisler, Tam Sayılar ve Bölme  
8 Matematiksel İndirgeme ve Özyineleme  
9 Sayma: Permutasyonlar, Kombinasyonlar  
10 Sayma: Olasılık  
11 Olasılıklar: Bayes teoremi, Bernoulli deneyi, Rastsal Değerler, Beklenen Değer.  
12 Olasılıklar: Beklenen Değer İlişkileri
 
13 İlişkiler  
14 Grafikler  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu 1.  Kenneth Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition , McGraw Hill Publishing Co., 2012.
 
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa sınav 0 0
Ödev 1 40
Proje 0 0
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 4 5 20
Proje 0 0 0
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 4
Dersin AKTS Kredisi 4