CEN215
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Web Tasarımı ve Programlama CEN215 III 3+2 4 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Fatih ABUT
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Vahide Nida UZEL
Dersin Amacı Bu dersin amacı, web sayfalarının tasarlanabilmesi ve geliştirilebilmesi için HTML, CSS, JavaScript ve PHP gibi  temel teknikler konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği İnternet ile İlgili Temel Bilgiler: Protokoller, adresler ve hostlar. HTML. CSS. XML ve yapı tanımları (XML Şeması ve DTD). XSLT. DOM. JSON. JavaScript. jQuery. Bootstrap. İlişkisel Veritabanları, SQL ve Bağlantı API'leri. PHP. AJAX.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. HTML, CSS ve JavaScript kullanarak istemci taraflı programlama ile web uygulamaları yazabilme yeteneğine sahip olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
2. PHP kullanarak sunucu taraflı programlama ile web uygulamaları yazabilme yeteneğine sahip olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
3. XML, DTD ve JSON dosyalarını yazıp yönetme ve jQuery, DOM, XSLT, XQuery ve diğer popüler XML araçlarını kullanabilme yeteneğine sahip olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
4. İlişkisel veritabanlarını, SQL ve bağlantı API'lerini kullanma ve yönetme yeteneğine sahip olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
5. AJAX ve Bootstrap frameworkü kullanarak etkileşimli ve farklı ekran çözünürlüklerine duyarlı web sayfaları geliştirebilme yeteneğine sahip olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 İnternet ile ilgili Temel Bilgiler: Protokoller, adresler ve hostlar  
2 HTML   
3 HTML - Devam  
4 Basamaklı Stil Şablonları (CSS) ile Web Sayfalarını Biçimlendirme  
5 İçerik Yönetim Sistemi (CMS), Hosting ve Web Yayını  
6 JavaScript   
7 JavaScript - Devam  
8 jQuery ve Bootstrap ile Duyarlı Web Tasarımı  
9 XML ve yapı tanımları (ör. DTD ve XML Şeması), XML araçları  
10 Document Object Model (DOM) and JavaScript Object Notation (JSON)  
11 İlişkisel Veritabanları, SQL ve Bağlantı API'leri  
12 PHP  
13 PHP - Devam  
14 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu [1] Jon Duckett. “Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set”. John Wiley, 2014
 
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 4
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuvar Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam laboratuvar saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 1 16 16
Kısa sınav 1 1 1
Ara sınav 1 1 1
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6