CEN219
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik CEN 219 3 3+0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri MAT 101 / MAT 102
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Shahid Alam
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu ders, uygulamalarla olasılık ve istatistiklere temel bir giriş sağlar. Öğrencilere, verileri uygun bir şekilde analiz etmek ve bu analizden sonuçlar çıkarmak için giriş seviyesi pratik yeteneği kazandırır. Bilgiyi daha iyi anlamak ve değerlendirmek için istatistik temellerini öğretmek.
Dersin İçeriği 1. İstatistiğe giriş ve veri analizi - Örnekleme prosedürü, yer ve değişkenlik ölçüleri, ayrık ve rastgele veriler
2. Olasılık - Örnek uzay, olaylar, sayma, olasılık, koylar kuralı.
3. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları - Kesikli, sürekli ve ortak olasılık dağılımları
4. Matematiksel beklenti - Rastgele değişkenin ortalaması, varyansı, korelasyonu
5. Bazı ayrık olasılık dağılımları - Binom, poisson
6. Bazı sürekli olasılık dağılımları - normal, ki-kare
7. Temel örnekleme dağılımları ve veri açıklamaları
8. Bir ve iki örnek hipotez testi
9. Doğrusal regresyon ve korelasyon
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel olasılık ve istatistik kavramlarını anlama. 1, 2, 3, 10 A, B, C
İstatistik dili kullanarak iletişim kurabilme ve temel istatistiksel problemleri çözebilme. 6, 10, 11, 14 A, B, C, E
İstatistiksel analiz için uygun yöntemler üretmek, yorumlamak ve seçmek. 1, 2, 3, 13, 14 A, B, C, E
Sonuçların daha iyi anlaşılması ve işlenmesi (veri) ve sonuçlardan sonuç çıkarma. 1, 2, 3, 11, 13 A, B, C, E
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 İstatistiğe giriş ve veri analizi  
2 Olasılık  
3 Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları  
4 Matematiksel beklenti  
5 Bazı ayrık olasılık dağılımları  
6 Bazı ayrık olasılık dağılımları-devam  
7 Bazı ayrık olasılık dağılımları-devam  
8 Bazı sürekli olasılık dağılımları  
9 Bazı sürekli olasılık dağılımları-devam  
10 Temel örnekleme dağılımları ve veri açıklamaları  
11 Bir ve iki örnek hipotez testi  
12 Doğrusal regresyon ve korelasyon  
13 Doğrusal regresyon ve korelasyon-devam  
14 Problem çözme   
           
KAYNAKLAR
Ders Notu Probability and Statistics for Engineers and Scientists 9th ed - R. Walpole, et al., (Pearson, 2012)
 
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Sınıf Katılımı   5
Ara Sınav 5 25
Kısa sınav 1 20
Ödev 4 25
Toplam 75
Yıliçinin Başarıya Oranı 75
Finalin Başarıya Oranı 25
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 4 10 40
Proje 5 2 10
Ara sınav 1 10 10
Final sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 5
Dersin AKTS Kredisi 5