CEN222
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Bilgisayar Organizasyonu CEN 222 4 3 + 0 3 4
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra SARAÇ EŞSİZ
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu ders, bilgisayar organizasyonu ve tasarımının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği Bu ders, bilgisayar organizasyonu ve temel mimari kavramlarının prensiplerini tanıtmaktadır. Ders, performans ve maliyet analizi, komut seti tasarımı, pipeline, bellek teknolojisi, bellek hiyerarşisi, sanal bellek yönetimi ve I/O sistemleri üzerinde durmaktadır.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar performans ölçümlerindeki başarıları ve tuzakları anlamak. Öğretim seti mimarisinin bilgisayar tasarımının maliyet performansı üzerindeki etkisini anlamak. 1, 2, 3
Minimum tehlikelerle talimatların tutarlı bir şekilde uygulanması için bir pipeline tasarlayın. Pipeline tasarımında uzun gecikme sürelerini birleştirmenin yollarını keşfedin. 1, 2, 3
Yüksek performanslı işlemci tasarımı için komut seviyesinde paralellikten yararlanmanın yollarını anlamak. Dinamik zamanlama yöntemlerini ve bunların çağdaş mikroişlemci tasarımına adaptasyonunu anlamak. 1, 2, 3
Dallanmış programlama tekniklerinin etkisini ve bunların işlemci performansı üzerindeki etkilerini anlamak. Önbellek tasarımındaki alternatifleri ve bunların maliyet / performans üzerindeki etkilerini anlamak. 1, 2, 3
Çağdaş mikroişlemci tasarımlarını anlamak ve kullanılan çeşitli tasarım tekniklerini tanımlamak. Bir ara bağlantılı ağ ve çok işlemcili tasarım. 1, 2, 3
Bilgisayarın tasarım sürecini ve her adımdaki kritik öğeleri anlamak. Bellek hiyerarşisini ve bilgisayar maliyet performansı üzerindeki etkisini anlamak. 1, 2, 3
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisine Giriş  
2 Bilgisayar performans ölçüm yöntemleri, kriterleri ve tuzaklar  
3 Öğretim seti tasarım ilkeleri, derleyici ve optimizasyonların rolü, öğretim seti tasarımında tarihsel bakış açısı  
4 Pipeline işlemcisinin ilkesi, tehlikeler ve tasarım konuları  
5 Pipeline tasarımında istisna işleme ve uzun gecikme işlemleri  
6 Derleyicinin rolü ve performans üzerinde spekülatif yürütme  
7 Öğretim seviyesi paralelliği ve işlemci tasarımı  
8 Öğretim seviyesi paralelliği ve işlemci tasarımı - devam  
9 Hafıza teknolojisi  
10 Önbellek tasarımı ve performans üzerindeki etkisi  
11 Bellek hiyerarşisi, sanal bellek ve maliyeti / performansı  
12 I / O sistemleri  
13 Arabağlantı ağları ve hata toleransı  
14 Problem çözme  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu 1. "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface" by Patterson and Hennessey.
 
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa sınav 0 0
Ödev 1 40
Proje 0 0
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 4 5 20
Proje 0 0 0
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 4
Dersin AKTS Kredisi 4