CEN224
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Veritabanı Yönteim Sistemleri CEN 224 IV 3 + 2 4 6
 
Ön Koşul Dersleri Yok
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mümine KAYA KELEŞ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ümit KILIÇ
Dersin Amacı Bu dersin amacı gerçek uygulamalarda verimli veritabanlarının nasıl tasarlanacağı, geliştirileceği ve kodlanacağı konusunda bilgi sahibi olmalarını, SQL dilini etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği VTYS Temel Kavramları, Tablolar ve Alanlar, Veritabanı Yazılımları, Veritabanı Ortamları, 3. Seviye ANTI-SPARC Mimarisi, Varlık İlişki (Vİ) Modellemesi, İlişkisel Veritabanı Modeli, İlişkisel Cebir ve Kalkülüs, SQL Programlama Diline Giriş, DDL, DML, DCL, TCL, Veritabanı Tasarımı, MS Access, MSSQL ve MySQL, QBE, Veritabanı Tablolarının Normalizasyonu, Veritabanı Mimarileri, Veritabanı Yönetimi ve Güvenlik
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenciler VTYS için temel kavramları ve veritabanını öğrenir. 1, 2, 3 A
2. Veritabanı yazılımını tanımlayabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 12 A
3. Öğrenci ilişkisel veritabanlarını öğrenir, veritabanı, tablolar ve alanları tanımlayabilir, ve varlık ilişki modelini kullanarak veritabanı oluşturabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 A, C, D, E
4. Öğrenci veritabanı içerisindeki verileri işlemek için etkin sorgulamalar yazabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15 A, C, D, E
5. Öğrenciler SQL'i tanımlayabilir, MS Access, MSSQL ve MySQL teknolojilerine aşina olur, ve gerçek hayat problemleri için etkin uygulamalar geliştirebilir ve SQL dilini kullanabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15 A, C, D, E
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 VTYS için temel kavramlar ve tanımlar, Veritabanına Giriş, Veritabanları, Tablolar ve Alanlar, Veritabanı Yazılımları Ders Notlarını Okuma
2 Veritabanı Ortamı, VTYS Tarihçesi, 3. Seviye ANSI-SPARC Mimarisi, Veritabanı Dilleri, Veri Modelleri Ders Notlarını Okuma
3 Varlık İlişki Diyagramları, Varlık Tipleri, İlişki Türleri, Nitelikler, Anahtarlar, Yapısal Kısıtlamalar, Vİ Modellerinin Faydaları, Vİ Modellerinin Sorunları Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
4 İlişkisel Model, İlişkisel Örnekler, İlişkinin Matematiksel Tanımı, Veritaanı İlişkileri, İlişki Özellikleri, İlişki Anahtarları Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
5 İlişkisel Cebir, İlişkisel Cebir Operatörleri ve Sorgu Oluşturma, İlişisel Kalkülüs Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
6 Veri Tanımlama Diline (VTD) Giriş Komutları, SQL Veri Manipülasyonuna Giriş Komutları, SELECT ile Sorgu Oluşturma, SELECT ile Karmaşık Sorgular Oluşturma Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
7 SQL Veri Kontrol Diline (VKD) Giriş Komutları, SQL İşlemsel Kontrol Diline (İKD) Giriş Komutları, Veritabanı Programlarının SQL Farklılıkları Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma
9 SQL Veri Kontrol Diline (VKD) Giriş Komutları, SQL İşlemsel Kontrol Diline (İKD) Giriş Komutları, Veritabanı Programlarının SQL Farklılıkları - devamı Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
10 Sorgunun temel kavramları, QBE Giriş, QBE için İlişkisel Operantlar, Sorgu İşleme Ders Notlarını Okuma
11 Normalizasyona Giriş, Veritabanı Şemalarında Arıtma ve Normal Formlar, Birinci Normal Form (1NF), İkinci Normal Form (2NF) Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
12 Veritabanı Normalizasyonunda Üçüncü Normal Form (3NF), Boyce-Codd Normal Formu (BCNF-3.5NF), Dördüncü Normal Form (4NF) Ders Notlarını Okuma, Ev Ödevi, Problem Çözme
13 Veritabanı Mimarisi, Çok Kullanıcılı VTYS Mimarileri, Teleprocessing Topolojisi, Dosya-Sunucu Mimarisi, Geleneksel İki Katmanlı İstemci-Sunucu Mimarisi, Üç Katmanlı İstemci-Sunucu Mimarisi, N-Katmanlı Mimariler, Ara Katman, İşlem İşleme İzleyicileri, Dağıtık VTYS, Veri Ambarı Ders Notlarını Okuma
14 Veritabanı Güvenliği, Güvenlik Türleri, Veritabanı Yetkilendirme, RAIDi İzinler, Web Güvenliği Ders Notlarını Okuma, Proje Sunumu
           
KAYNAKLAR
Ders Notu 1. 1. R. Elmasri, S.B. Navathe, " Fundamentals of Database Systems (Pearson new international edition)", 6th edition, Pearson, 2014.
2. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, "Database Management Systems", McGraw Hill, 2003.
 
Diğer Kaynaklar 1. T. Connolly, C. Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th Edition, Pearson, 2015.
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa sınav 0 0
Ödev 2 10
Sunum 1 5
Proje 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 5
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 5
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 2
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 2
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 2 2 4
Proje 1 25 25
Sunum 1 3 3
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 16 2 32
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6