CEN228
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Sayısal Elektronik CEN 228 IV 3+2 4 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Cem BAYKAL
Dersin Yardımcıları Yasir KILIÇ
Dersin Amacı Öğrencilere temel elektronik komponentler kullanarak anfi ve mantık kapısı gibi temel elektronik devrelerin analiz ve tasarımını öğretmek.
Dersin İçeriği Devre analizi tekrarı, diode, tranzistor mosfet ve op-amp devrelerinin analizi; anfi ve sayısal elektronik devrelerinin tasarımı.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Elektronik devre analizi 1,2,3,4,5,13,14 A
Anfi devrelerinin analiz ve tasarımı 1,2,3,4,5,13,14 A
Sayısal mantık kapılarının elektronik tasarımı 1,2,3,4,5,13,14 A
Devre inşasının ve labaratuar ekipmanını kullanımının öğrenilmesi. 4,8,10,11,12, A
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Giriş: Sayısal Elektroniğin Tanımı ve Önemi  
2 Devre Analizi temeli tekrarı  
3 Devre Analizi problem çözümü  
4 Op-Amp Devreleri-1  
5 Op-Amp Devreleri-2  
6 Diyotlar ve Diyot Devreleri  
7 Tekrar  
8 Tranzistörler  
9 Tranzistör Anfi devreleri  
10 Tranzistörlerle kapı tasarlama  
11 MOSFET'ler  
12 Mosfetlerle kapı tasarımı  
13 Op-Amp ile alternatif akım devreleri  
14 Tranzistörlerle alternatif akım devreleri  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu Micro Electronic Circuits Sedra/Smith 7.th Edition Oxford University Press
 
Diğer Kaynaklar Ders notları
İnternet Kaynakları
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Quiz 1 30
     
     
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 1
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 1
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 3
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 1
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 2
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 2
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Labaratuar Çalışması 16 2 32
Quiz 1 1 1
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
       
Toplam İş Yükü 181
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6