CEN230
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Sistem Programlama CEN230 4 3+2 4 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜLGEN
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Sistem programı geliştirme
Dersin İçeriği Ders öğrencileri sistem programlama kavramlarıyla tanıştıracak, ve öğrencilerin sistem programcısının görevlerinin kapsamını anlamasını sağlayacaktır. Öğrenciler, OS servisleri ve C programlama dilini kullanarak sistem yazılımı yazma yeteneklerini geliştirmek için eğitileceklerdir.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
C programlama dili ile sistem uygulamaları geliştirme 1, 4, 12 A
Sistem programlamanın rolü ve sistem programcısının görevlerinin kapsamı hakkında anlayış sahibi olma 1, 4, 12 A
OS çekirdek fonksiyonları ve API'lerini seçip kullanma 1, 4, 12 A
Sistem çağrılarını kullanmanın avantajları ve dezavantajlarını öğrenme 1, 4, 12 A
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Bitler, Baytlar, ve Veri Tipleri  
3 Diziler ve Karakter Dizileri  
4 İşaretçiler ve Yapılar  
5 Sistem Programlama Kavramları  
6 Dosya G/Ç  
7 Gelişmiş Dosya G/Ç  
8 Proses Yönetimi  
9 Gelişmiş Proses Yönetimi  
10 İplikler  
11 Dosya ve Dizin Yönetimi  
12 Bellek Yönetimi  
13 Sinyaller  
14 Zaman  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu Linux System Programming, Robert Love, O’Reilly
System Programming with C and UNIX, Adam Hoover, Pearson
Diğer Kaynaklar İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama, Karahan Kitabevi
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Proje 0 0
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 1
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 1
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 1
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 3
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 14 3 42
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 190
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6,33
Dersin AKTS Kredisi 6