CEN302
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Algoritma Tasarımı ve Analizi CEN302 VI 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bilgisayar mühendisliği problemlerini çözümeye yönelik olarak farklı algoritma tasarlama tekniklerine giriş, aynı problemi çözmeye yönelik farklı algoritmik çözümlerin niceliksel değerlendirmesini yapmaya imkan sağlamak
Dersin İçeriği Algoritmalar için asimtotik notasyon, kaba kuvvet çözümleri, böl ve fethet, açgözlülük ve dinamik programlama gibi farklı algoritma tasarlama teknikleri.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Algoritmalara verimliliklerine göre değer biçmek 1, 2, 3, 11, 14 A
2) Problem çözme tekniklerini nitelemek 1, 2, 3, 11, 14 A
3) Gerçek problemlere algoritmik problem çözme teknilerini uygulamak 1, 2, 3, 11, 14 A
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Algoritma tasarlama ve analizine giriş  
2 Asimtotik notasyon  
3 Kaba kuvvet çözümleri  
4 Eksiksiz arama  
5 Azalt ve fethet  
6 Böl ve fethet  
7 Böl ve fethet  
8 Dönüştür ve fethet  
9 Dinamik programlama  
10 Dinamik programlama  
11 Açgözlü teknik  
12 Doğrusal programlama  
13 Çizge algoritmaları  
14 Çizge algoritmaları  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Anany Levitin, Introduction to the design and analysis of algorithms, 2nd ed., Pearson, 2007
2. Introduction to Algorithms, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, 2009/3rd Ed, Mit Press and McGraw-Hill
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa sınav 5 20
Toplam 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 4
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 2
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 1
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 2
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 1
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 1
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 3
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 2
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Kısa sınavlar 5 3 15
Ara sınav 1 10 10
Final sınavı 1 11 11
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6