CEN303
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Yazılım Mühendisliği CEN303 V 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Shahid ALAM
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yazılım mühendisliği prensiplerini ve yaşam döngülerini kullanarak güvenli ve verimli kod tasarlama, uygulama, test etme ve bakım yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Yazılım Süreçleri, Atik Yazılım Geliştirme, Gereksinim Mühendisliği, Sistem Modelleme, Mimari Tasarım, Tasarım ve Kodlama, Yazılım Test Etme, Tasarim Örüntüleri, Bileşen Tabanlı Yazılım Mühendisliği, Cephe Yönelimli Yazılım Mühendisliği
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yazılım mühendisliği ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
2) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü süreçleri hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
3) Tasarım örüntüleri hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
4) UML diyagramlarını tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Yazılım Mühendisliğine Giriş  
2 Yazılım Süreçleri  
3 Atik Yazılım Geliştirme  
4 Gereksinim Mühendisliği ve UML Use Case Diyagramları  
5 Sistem Modelleme ve Mimari Tasarım  
6 Sistem Modelleme ve Mimari Tasarım - Devam  
7 UML Sınıf Diyagramları ve Sıra Çizelgeleri  
8 Tasarım ve Kodlama  
9 Tasarım ve Kodlama - Devam  
10 Yazılım Testi  
11 Yazılım Testi - Devam  
12 Tasarim Örüntüleri  
13 Tasarim Örüntüleri - Devam  
14 Bileşen Tabanlı ve Cephe Yönelimli Yazılım Mühendisliği  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu [1]  Ian Sommerville, "Software Engineering", Ninth Edition, 2009
 
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Proje 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 3
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 3
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 5
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 3
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Proje 1 32 32
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6