CEN313
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Bilgisayar Ağları CEN 313 V 3+2 4 8
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Öğr. Üyesi Alper K. DEMİR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Sedat BİGİLİ
Dersin Amacı Bilgisayar ağlarının ilkelerinin öğrenilmesi, Yeni bigisayar ağının tasarımının öğrenilmesi, Yeni bilgisayar ağları protokollerinin ve algoritmalarının tasarımının öğrenilmesi, Temel İnternet protocol ve algoritmalarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Giriş, Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı, Ağ Katmanı, Bağ Katmanı, MAC Altkatmanı, Fiziksel Katman, Kablosuz ve Mobil Ağlar, Çokluortam Ağı, Ağ Güvenliği
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar Ağlarının İlkelerini Anlama 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14 A
Bilgisayar Ağları Mimarisini ve Katmanlamayı Anlama 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14 A
Bilgisayar Ağları Protokollerini ve Algoritmalarını Anlama 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14 A
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Ağlarına Giriş  
2 Katmanlamaya Giriş  
3 Uygulama Katmanı  
4 Uygulama Katmanı  
5 Taşıma Katmanı  
6 Taşıma Katmanı  
7 Ağ Katmanı: Veri Düzlemi  
8 Ağ Katmanı: Kontrol Düzlemi  
9 Bağ Katmanı  
10 Bağ Katmanı  
11 Fiziksel Katman  
12 Kablosuz ve Mobil Ağlar  
13 Çokluortam Ağlama  
14 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu [1] J. F. Kurose, K. W. Ross, "Computer Networking A Top-Down Approach", Pearson
[2] A. S. Tanenbaum, D. J. Wetheral, "Computer Networks", Prentice Hall
Diğer Kaynaklar [3]Wlliam Stallings, "Data and Computer Communicatioms", Pearson Upper Saddle River, New Jersey 
[4] S. Keshav, "Mathematical Foundations of Computer Networking" 
[5] Bruce S. Davie, "Computer Networks: A Systems Approach" 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınavlar 1 50
     
     
 Final Sınavı  50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 3
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 1
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 3
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 3
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 3
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 3
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev      
Proje      
Ara sınav 1 16 16
Uygulama (Laboratuvar) 16 5 80
Final sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü 240
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 8
Dersin AKTS Kredisi 8