CEN320
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Dosya Yapıları ve İndeksleme CEN320 VI 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Veritabanı yönetim sistemlerinin ham veriyi dosyalara nasıl organize ettiğini ve bu organizasyonun iletilen sorgulara verimli bir şekilde cevap üretilmesine nasıl yardımcı olduğunu anlamak, işlem mantığını ve eşzamanlılık kontrolü algoritmalarını öğrenmek.
Dersin İçeriği Veritabanı dosyalarının indeks yapıları, sorgu cevaplama stratejileri ve değerlendirilmeleri, veritabanı yönetim sisteminin işlem gereksinimleri, eşzamanlılık kontrolü algoritmaları.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Veritabanı dosyaları üzerine oluşturulmuş farklı indekslerin organizasyonunu tanımlamak 1, 2, 3 A
2) Çeşitli sorgu cevaplama stratejilerinin zaman ve hafıza karmaşıklığını hesaplamak 1, 2, 3, 11, 14 A
3) Veritabanı yönetim sistemlerinin işlem yapma gereksinimlerini açıklamak 1, 2, 3, 11, 14 A
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Temel dosya yapıları  
2 Veri depolama  
3 İndeksleme ve indeks türleri  
4 Ağaç yapılı indeksler  
5 Ağaç yapılı indeksler  
6 Özet yapılı indeksler  
7 Özet yapılı indeksler  
8 Sorgu cevaplamaya genel bakış  
9 Harici sıralama  
10 Harici sıralama  
11 İlişkisel operatörler işlemleri  
12 İşlem yönetimi  
13 Eşzamanlılık kontrolü  
14 Eşzamanlılık kontrolü  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu 1. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems, McGraw-Hill, 3rd Edition
2. R. Elmasri, S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems,
Addison-Wesley, 6th Edition
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa sınav 5 20
Toplam 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 1
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 3
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 3
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 1
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 2
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 1
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Kısa sınavlar 5 3 15
Ara sınav 1 10 10
Final sınavı 1 11 11
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6