CEN326
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Yazılım Projesi Geliştirme CEN 326 VI 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper K. DEMİR
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Modern yazılım araç ve  yapılarını kullanarak gerçek bir proje geliştirme pratiğiyle bir yazılım projesinin geliştirilmesinin ve yönetilmesinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği Yazılım Projesi Planlama, Gözdengeçirme, Gereksinimler, Tasarım ve Proğramlama, Yazılım Testi, Problemleri Tanılama, Değişimi Anlama, Yönetim ve Liderlik, Dıştedarikli Proje Yönetme, Süreç İlerletmek
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Modern yazılım araç ve yapılarını anlama 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15 A, D
Yazılım projesi geliştirme sorunlarını anlama 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15 A, D
Yazılım projesi yönetme sorunlarını anlama 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15 A, D
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Yazılım Projesi Planlama  
3 Tahmin  
4 Proje Planları  
5 Gözdengeçirme  
6 Gereksinimler  
7 Tasarım ve Proğramlama  
8 Yazılım Testi  
9 Problemleri Tanılama I  
10 Problemleri Tanılama I  
11 Değişimi Anlama  
12 Yönetim ve Liderlik  
13 Dıştedarikli Proje Yönetme  
14 Süreç İlerletmek  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu [1] A. Stellman, J. Greene, "Applied Software Project Management", O'Reilly
[2] B. Hughes, M. Cotterell, "Software Project Management", Mc Graw Hill
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Proje 1 4 80     
 Final Sınavı 20 
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 80
Finalin Başarıya Oranı 20
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 3
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 3
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 5
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 5
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 5
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 5
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 3
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev      
Proje 4 16 64
Ara sınav


Uygulama (Laboratuvar)      
Final sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6