CEN413
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Dağıtık Sistemler CEN413 - CEN414 VII 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Dağıtık kodlama ortamının ve bu ortamın kendisine has zorluklarını anlamak, basit dağıtık programları tasarlamak ve geliştirmek
Dersin İçeriği Dağıtık sistemlerin temel gereksinimleri, dağıtık mimari türleri, dağıtık isimlendirme, dağıtık iletişim ve mantıksal saat kavramı.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dağıtık bir sismin temel özelliklerini ve mimari yapısını tanımlamak 1 ,2, 3, 13, 14 A
2) İstemci-sunucu mimarisini kullanarak basit dağıtık programlar tasarlamak ve geliştirmek 14, 15 D
3) Gerçek veya sentetik problem senaryoları üzerine genel kabul görmüş dağıtık algoritmaları uygulamak 1 ,2, 3, 13, 14 A
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Dağıtık sistemlere giriş  
2 Dağıtık sistem mimarileri  
3 Süreç yönetimi  
4 Programlama çalışması 1: soket programlama  
5 Programlama çalışması 2: Java'da eşzamanlılık  
6 İletişim  
7 İsimlendirme  
8 Saat senkronizasyonu  
9 Mantıksal saatler  
10 Mantıksal saatler  
11 Çoklu gönderim algoritmaları  
12 Çoklu gönderim algoritmaları  
13 Karşılıklı dışlama  
14 Karşılıklı dışlama  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu 1. A. S. Tanenbaum, M. v. Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2nd Edition
2. A. D. Kshemkalyani, M. Singhal, Distributed Computing: Principles, Algorithms and Systems, Cambrid University Press, 1st Edition
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa sınav 2 20
Toplam 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 1
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 2
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 2
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 1
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 2
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 2
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Proje 2 10 20
Ara sınav 1 8 8
Final sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6