CEN415
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Ağ Yönetimi ve İdaresi CEN 415 VII, VIII 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper K. DEMİR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Sedat BİLGİLİ
Dersin Amacı Bilgisayar ağının yapılandırmasını ve yönetilmesini öğrenme, Bilgisayar ağında anahtarlayıcının ve yönlendiricinin yapılandırmasını ve yönetilmesini öğrenme, Yönlendirme protokollerinin yapılandırmasını ve yönetilmesini öğrenme, İnternet protokollerinin yapılandırmasını ve yönetilmesini öğrenme
Dersin İçeriği Bilgisayar Ağlarına Giriş, Yönlendirici ve Anahtarlayıcı Esasları, Bilgisayar Ağını Ölçeklendirme, Bilgisayar Ağına Bağlanma
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ağ yönetimi ve idaresini anlama 1, 12, 13 A
Bağ katmanı yapılandırmasını anlama 1, 12, 13 A
Ağ katmanı yapılandırmasını anlama 1, 12, 13 A
İnternet protokolleri yapılandırmasını anlama 1, 12, 13 A
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Ağ Temelleri, OSI Modeli, Ağ Katmanı Protokolleri, Taşıma Katmanı Protokolleri, Uygulama Katmanı Protokolleri, Ağ Cihazları  
2 Ağ Topolojileri, IP Adresleri, Altağ Oluşturma, Ağ Cihazları İşletim Sistemi (IOS)  
3 Ağları Anahtarlama, Ağ Anahtarlamayı Yapılandırma  
4 VLANlar, EtherChannel  
5 Yönlendirme Temelleri ve VLANlar Arası Yönlendirme  
6 Durağan Yönlendirme, Mesafe Vektörü Yönlendirme Protokolleri, RIPv1 & RIPv2, VLSM ve CIDR, Yönlendirme Tabloları, EIGRP  
7 Bağ-Durum Yönlendirme Protokolleri, OSPF  
8 Erişim Kontrol Listeleri, Erişim Kontrol Listelerini Yapılandırma  
9 IPv4 Ağ Adress Çevirimi, DHCP, Cihaz Bulma vew Yönetimi  
10 VLANları Ölçeklendirme, Tarama Ağacı Protokolü  
11 Dinamik Yönlendirme, Tek & Çok Alan OSPF  
12 Ağ Ölçeklendirme, Kablosuz LAN, Genel Sorun Giderme  
13 WAN Konsepti, Noktadan Noktaya Bağlantı  
14 Servis Kalitesi, Genel Sorun Giderme & Ağ Cihazlarını Kurtarma  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu [1] 1. Cisco Networking Academy Kaynakları
 
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa sınav    
Ödev    
Proje    
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 1
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 3
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 3
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 3
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 3
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev      
Proje      
Ara sınav 1 26 26
Uygulama      
Final sınavı 1 26 26
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6