CEN417
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Ağ Güvenliği CEN417 VII 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Fatih ABUT
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin amacı, internet üzerinden yapılan güvenlik ihlallerini ve saldırıları önlemek için ağ ve siber güvenlik altyapısını tanıtmaktır. Ders, güvenlik konusunda temel ve bazı gelişmiş kavramları ve bunların ağlarda uygulanmasını kapsamaktadır.
Dersin İçeriği Kriptografiye Giriş. Tehdit ve Saldırıları Türleri. Sanal Özel Ağlar (VPN). IPSec. SSL/TLS. SSH. Kablosuz Ağlarda Güvenlik. Güvenlik Duvarları ve Saldırı Tespıt Sistemleri. Çip Kartları ve RFID Güvenliği. Kerberos. Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Aktivite İzlenmesi. E-Ödeme ve iKP. Güvenlik Protokolleri için Model Kontrol Yöntemleri.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilgi güvenliğini tanımlayabilme ve ana bileşenlerini özetleyebilme yeteneğine sahip olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
2. Bilgisayar ve ağ güvenliği tehditlerini tanımlama ve sınıflandırma yeteneğine sahip olma  1,2,3,6,10,14 A,C,D
3. Blok şifrelerini kullanarak mesajların şifrelenmesi ve şifresini çözme, imza oluşturma ve doğrulama algoritmalarını kullanarak mesajları imzalama ve doğrulama yeteneğine sahip olma  1,2,3,6,10,14 A,C,D
4. Güvenli mimarileri tasarlamak için güvenli olmayan ağlar üzerınden güvenli iletişimin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
5. Güvenlik politikalarının, standartlarının ve uygulamalarının nasıl geliştirildiğine dair bilgi sahibi olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
6. Güvenlik duvarlarının, paket filtrelemenin ve saldırı tespit sistemlerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
7. Kimlik doğrulama protokolleri ve süreçlerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,6,10,14 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Kriptografide Temel İlkeler  
2 Saldırılara Genel Bakış: Hedefler ve Motifler  
3 Kablosuz Güvenlik Protokolleri: WEP, WPA ve WPA-2  
4 Kablosuz Ağlarda Hizmet Engelleme Saldırıları  
5 Sanal Özel Ağ (VPN) ve Tünelleme  
6 IPSec - İnternet Protokolü Güvenliği  
7 SSL / TLS - Transport Katmanı Güvenliği  
8 Secure Shell (SSH): Güvenli Uzaktan Giriş ve Dosya Aktarımı  
9 Açık Anahtar Altyapısı (PKI) ve Dijital Sertifikalar  
10 Çip Kartları ve RFID Güvenliği  
11 Kerberos ve AAA (Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Aktivite İzlenmesi)  
12 E-Payment and iKP   
13 Güvenlik Duvarları ve Saldırı Tespit Sistemleri  
14 Güvenlik Protokolleri için Model Kontrol Yöntemleri  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu [1] William Stallings , “Network Security Essentials”, 5th Edition, 2014
[2] Kaufman, Perlman, and Speciner, “Network Security: Private Communication in a Public World”, 2nd Edition, 2002
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ödev 1 32 32
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6