CEN419
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Mobil Programlama CEN419-CEN420 7 & 8 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜLGEN
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Android uygulamaları tasarlama ve geliştirme
Dersin İçeriği Android uygulamaları tasarlama ve geliştirme için sağlam bir temel vererek Android programlamaya giriş. Görünümler, Aktiviteler, Amaçlar, Yayın Alıcıları, ve İçerik Sağlayıcıları gibi temel Android konuları.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Android geliştirme ortamındaki geliştirme araçlarının ve Android API kümesinin önemli bileşenlerinin kullanımı 1, 15 D
Aktiviteler, Uygulamalar, ve Parçaların yaşam döngülerini tanımlama 1, 15 A, D
Android uygulamaları geliştirmek için Java programlama dilini kullanma 1, 15 A, D
Bütün temel UI bileşenlerini kullanarak UI-zengin uygulamalar geliştirme 1, 15 D
En iyi UI uygulamalarını bilme 1, 15 A, D
İçerik sağlayıcılar ve SQLite veritabanlarını kullanarak veriyi depolama ve değiştirme 1, 15 A, D
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Etkileşimli Uygulamalar Geliştirme  
3 Çoklu Aktiviteler ve Amaçlar  
4 Aktivite Yaşam Döngüsü  
5 Görünümler ve Görünüm Grupları  
6 Kısıtlayıcı Düzenler  
7 Liste Görünümler ve Adaptörler  
8 Destek Kütüphaneleri ve Uygulama Çubukları  
9 Parçalar  
10 Tasarım Destek Kütüphanesi  
11 Geri Dönüşüm Görünümleri ve Kart Görünümleri  
12 Gezinti Çekmeceleri  
13 SQLite Veritabanı  
14 Temel Göstergeler  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu Head First Android Development, O’Reilly, 2015
Hello, Android, The Pragmatic Bookshelf, 2015
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Proje 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 1
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 4
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 5
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 3
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 0 0 0
Proje 1 40 40
Ara sınav 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 182
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6,07
Dersin AKTS Kredisi 6