CEN425-CEN426
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Yapay Zeka CEN 425 - CEN 426 7 3 + 0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra SARAÇ EŞSİZ
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı  Bu dersin temel amacı öğrencilere en temel bilgiyi sağlamak ve böylece AI'nın ne olduğunu anlayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği Arama (Bölüm 3).
Oyun Oynama (Bölüm 5)
Mantık ve Otomatik Akıl Yürütme (Bölüm 7,8)
Belirsizlikle Muhakeme (Olasılıksal Akıl yürütme) (Bölüm 13,14)
Makine Öğrenimi (Bölüm 18)
Doğal Dil İşleme (Bölüm 22,23)
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir problemin Yapay Zeka problemi olup olmadığını anlamak 1, 2, 3, 10, 11, 15 A, C, D
Yapay zeka problemini modelleme ve uygun çözümü bulma 1, 2, 3, 10, 11, 15 A, C, D
Arama yöntemleri, uzman sistemler, istatiksel yöntemler ve basit yöntemleri öğrenme için tanımlayıp kullanabilme 1, 2, 3, 10, 11, 15 A, C, D
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş + Tarih  
2 Akıllı Aracılar + Diğer AI çerçeveleri  
3 Arama 1 - Uniformed, Informed  
4 Arama 2 - Informed, Adversarial  
5 Sayısal Optimizasyon  
6 Arama 3 - Yerel Arama, Genetik Algoritmalar  
7 Arama 3 - Yerel Arama, Genetik Algoritmalar - devam  
8 Makine öğrenme  
9 Olasılıksal Modelleme, Bayes Ağları  
10 Takviyeli Öğrenme  
11 Doğal Dil İşleme  
12 Hesaplamalı Oyun Teorisi  
13 Öğrenci sunumları  
14 Problem çözme  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu  1. “Artificial Intelligence, A Modern Approach, 3rd Edition,” by Stuart Russell and Peter Norvig
 
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Proje 1 70
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 0 0 0
Proje 1 80 80
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6