CEN429
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Paralel Programlama CEN 429-     CEN 430 VII-VIII 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Cem BAYKAL
Dersin Yardımcıları Yasir KILIÇ
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere paralel programlamaya giriş yaptırmak, paralel mimarileri öğretmek, paralel programların analitik modellemesini yaptırmak ve paralel algoritma tasarımının prensiplerini öğretmektir.
Dersin İçeriği C++ ve WIN32 kullanarak Mesaj işleme ve çok threadli programlama yapmak. Algoritmaların paralelleştirilmesi. Paralel matris kütüphanesi inşa etmek. Paralel programlama üzerine örnekler ve ödevler yapmak. OpenMP kütüphanesine giriş.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir Algoritmanın Paralelleştirilmesi 1,2,3,4,5,13,14 A
Thread kullanımı ve senkronizasyonu. 1,2,3,4,5,13,14 A
Paralel işlem yapan bir kütüphane tasarımı 1,2,3,4,5,13,14 A
OpenMP kütüphanesine giriş. 1,2,3,4,5,13,14 A
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Paralel proğramlama metodolojisi  
2 WIN32 proğramlama tekrarı  
3 WIN32'de mesaj proğramlama  
4 Thread yaratma  
5 Thread senkronizasyonu  
6 Paralel matris kütüphanesi yaratma  
7 Matris kütüphanesinde paralel operasyonların inşası  
8 Matris kütüphanesinde paralel operasyonların inşası-devam  
9 Hız ölçümleri, işlemci paralel komutları  
10 Paralel threadler için kaynak tahsisi  
11 Algoritma paralelleştirme örneği-1  
12 Algoritma paralelleştirme örneği-2  
13 OpenMP kütüphanesine giriş.  
14 Problem çözümleri  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu Parallel Computing: Theory & Practice, Michael J. Quinn, Mc-Graw Hill
Introduction to Parallel Programming, George Karypis, Vipin Kumar. Addison-Wesley
Diğer Kaynaklar Ders notları
İnternet Kaynakları
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödevler 5 50
     
     
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 1
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 1
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 3
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 1
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 2
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 2
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödevler 5 6 30
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
       
       
Toplam İş Yükü 178
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6