HIS102
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II HIS102 2 2+0 NC 2
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyet'in temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmak, Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesidir. Temel amaç, öğrencilere, Atatürk'ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Siyasî alanda yapılan inkılâplar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları, 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci, eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar, sağlık alanındaki gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı' nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı, Atatürk döneminde Türk dış politikası, Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri, Atatürk'ten sonraki Türkiye Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi, 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler, 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri, 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1,2,3,5,13 A,B
     
     
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Siyasî alanda yapılan inkılâplar.   
2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü.  
3 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları.   
4 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci.   
5 Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar, sağlık alanındaki gelişmeler.   
6 İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası.  
7 İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası.- devam  
8 Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri  
9 Atatürk'ten sonraki Türkiye.  
10 Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi.  
11 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler.  
12 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri.  
13 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu iddiaların aslı.  
14 Genel Tekrar  
   
KAYNAKLAR
Ders Notu  
 
Diğer Kaynaklar 1. Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk
2. Lord KINROSS, Atatürk
3. Mehmet ALPARGU, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Gündüz Yayıncılık
4. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, Timaş Yayınları
5. Şevket Süreyya AYDEMİR, Tek Adam, C. II-III, Remzi Kitapevi
6. Falih Rıfkı ATAY, Çankaya, Pozitif Yayınları
7. Sinan MEYDAN, Cumhuriyet Tarihi Yalanları
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Proje 0 0
Toplam 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 68
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 2
Dersin AKTS Kredisi 2