PHY106
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Fizik II PHY 106 II 4+0 4 7
 
Ön Koşul Dersleri yok
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, Elektrik ve Manyetizmadaki temel fiziksel ilkeleri öğretmek, çevremizdeki dünyayı tanımlamak ve problem çözme ve matematik becerilerini geliştirmek için bu ilkeleri kullanmaktır.
Dersin İçeriği Mühendislik derslerini takip eden öğrenciler için fizik gereklidir. Fizikte başarılı olmak için dersteki tüm dersleri takip etmeli ve derslerdeki problemleri uygulayarak tekrarlamanız önerilir.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, elektrik ve manyetizmanın fiziğini açıklamak için kullanılabilecek basit bir model geliştirebileceklerdir. 1,2,3,4,6,13 A,C
Öğrenciler elektromanyetizmanın gerçek dünya problemlerini çözme yaklaşımını formüle edebileceklerdir. 1,2,3,4,6,13 A,C
Elektrik ve manyetizmada kullanılan kelime dağarcığını tanımlayabilecektir. 1,2,3,4,6,13 A,C
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Elektrik alanları  
2 Elektrik alanları  
3 Gauss Yasası  
4 Elektrik potansiyeli  
5 Kapasitans ve Dielektrikler  
6 Kapasite ve Dielektrikler - devam  
7 Problem çözme  
8 Akım ve Direnç  
9 Doğru Akım Devreleri  
10 Manyetik alanlar  
11 Problem çözme  
12 Manyetik Alanın Kaynakları  
13 Faraday Yasası  
14 Problem Çözme  
   
KAYNAKLAR
Ders Notu 1. “Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics”, 9th Edition, Raymond A. Serway and John W. Jewett, Brooks/Cole, USA.
2. “Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics”, 4th Edition, Giancoli.
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Final 1 60
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Temel
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ödev 10 4 40
Proje 0 0 0
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 204
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 7
Dersin AKTS Kredisi 7