CEN315
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Programlama Dilleri CEN 315 V 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper K. DEMİR
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Programlama dillerinin ilkelerini öğrenme, Programlama dillerinin konularını öğrenme, Programlama dili tasarımını öğrenme, Popüler yeni bir programlama dili öğrenme
Dersin İçeriği Giriş, Temel Programlama Dillerinin Evrimi, Sözdizim ve Anlamdizim Tanımlama, Sözlüksel ve Sözdizim Analizi, İsimler, Bağlamlar ve Kapsam, Veri Türleri, Anlatım ve Atama İfadeleri, İfade-seviyesinde Kontrol Yapıları, Altprogramlar, Soyut Veri Türleri ve Kapsülleme Yapıları, Nesneye-yönelik Programlama Desteği, Eşzamanlılık, İstisna Elealma ve Olay Elealma
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Programlama Dillerinin İlkelerini Anlama 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15 A, D
Programlama Dillerinin Konularını Anlama 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15 A, D
Programlama Dili Tasarımını Anlama 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15 A, D
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Temel Programlama Dillerinin Evrimi  
3 Sözdizim ve Anlamdizim Tanımlama  
4 Sözlüksel ve Sözdizim Analizi  
5 İsimler, Bağlamlar ve Kapsam  
6 Veri Türleri  
7 Anlatım ve Atama İfadeleri  
8 İfade-seviyesinde Kontrol Yapıları  
9 Altprogramlar  
10 Altprogram Oluşturma  
11 Soyut Veri Türleri ve Kapsülleme Yapıları  
12 Nesneye-yönelik Programlama Desteği  
13 Eşzamanlılık  
14 İstisna Elealma ve Olay Elealma  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu [1] R. W. Sebesta, "Concepts of Programming Languages", Pearson
[2] D. A. Watt, "Programming Language Design Concepts", John Wiley & Sons
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Proje 2 50
Sunum 1 25
     
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 80
Finalin Başarıya Oranı 20
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 3
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 5
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 3
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 5
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 5
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 3
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 3
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Sunum 1 10 10
Proje 2 19 38
Ara sınav 1 10 10
Uygulama      
Final sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6