CEN423
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Bilgisayar Servis Yönetimi CEN 423-     CEN 424 VII- VIII 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Fatih KILIÇ
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu ders bilgisayar hizmetleri yönetimine giriş yapmayı (Servis Stratejisi ,Servis Dizaynı, Servis Geçişi, Servis Operasyonu, Sürekli Servis Geliştirme.. ) ve BT yönetiminin uluslararası standardı hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. (ITIL, COBIT, ISO 27001 ...)
Dersin İçeriği  ITIL, Service Level Agreements, service level agreement (SLA), Servis yönetimi yaşam döngüsüne giriş, Service Stratejisi, Servis Dizaynı, Servis Geçişi, Servis Operasyonu, Sürekli Servis Geliştirme, Yardım Masası, Değişim Yönetimi, Olay Yönetimi, Finansal Yönetim 
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar hizmetleri organizasyonunun amacını ve temel hizmet anlayışı dahil olmak üzere müşteri ile olması gereken temel ilişkiler tanımlamak 1. 2. 13 A, B, C
Özel organizasyonlar için uygun bilgisayar servis fonksiyonlarının orgnizasyonuna yönelik seçenekleri açıklamak 1. 2. 12. 13. 14. 15 A, B, C, D, E
Fonksiyonları efektif olarak uygulanabilecek ana iş süreçlerini  ve bunları sağlamak için gerekli kaynakları açıklamak 1. 2. 12. 13. 14. 15 A, B, C, D, E
Ana iş süreçlerini yerine getirmek için gerekli personel, ekipman, yazılım ve hizmetleri içeren temel kaynakların temininde etkili ve profesyonel yaklaşımları tanımlamak. 1. 2. 12. 13. 14. 15 A, B, C, D, E
İlişkili durumlarda problem çözme konusundaki bilgisini kullanmak 1. 2. 13 A, B, C
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 Servis Yönetimi Yaşam Döngüsüne Giriş  
2 Hizmet Stratejisi - Kavramlar ve Modeller - Yardımcı Program, Garanti, Hizmet Varlıkları, Talep Yönetimi - Hizmet portföyü Yönetimi  
3 Hizmet Stratejisi - Finansal yönetim, İş İlişkileri Yönetimi  
4 Hizmet Tasarımı - Kavramlar ve Modeller - 4 P’nin Hizmet Yönetimi, Hizmet Tasarımı Paketi, Hizmet Seviyesi Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi, Kapasite  
5 Hizmet Tasarımı - Yönetim, Kullanılabilirlik Yönetimi, BT Hizmet Sürekliliği Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Tasarım Koordinasyonu,  
6 Hizmet Geçişi - Yapılandırma Öğesi, Yapılandırma Yönetim Sistemi, Değişiklik Yönetimi  
7 Yeniden Gözden Geçirme  
8 Hizmet Faaliyetleri - İşletmeye Değer katmak, İletişimin Rolü, Olaylar, Uyarılar ve Olaylar  
9 Servis Operasyonları - Etkinlik Yönetimi, Olay Yönetimi, Sorun Yönetimi, Talep Yerine Getirilmesi, Erişim Yönetimi,  
10 Servis Operasyonları - Servis Masası, Organizasyon Yapıları, Teknik Yönetim, Uygulama Yönetimi  
11 Sürekli Hizmet İyileştirme - Hizmet Ölçümü, John Kotter’in Organizasyonel Dönüşümüne Dair 8 Adımı  
12 IT için iyi bilinen uluslararası strandartlar  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Yeniden Gözden Geçirme  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu Foundations of ITIL, 2011, Van Haren Publishing
 
Diğer Kaynaklar Itil Foundation Exam Study Guide, Helen Morris
Liz Gallacher, John Wiley & Sons, Ltd.
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Katılım 1 10
Proje / Sunum 1 30
     
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 2
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 2
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 2
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 2
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 3
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 3
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 3
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 5
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 4
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 3
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 4 8 32
Proje 1 30 30
Ara sınav 1 2 2
Sunum 1 30 30
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 5,866666667
Dersin AKTS Kredisi 6