CEN433
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
iOS Uygulamaları Geliştirme CEN433 7 & 8 3+0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersi Veren Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜLGEN
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı iOS uygulamaları tasarlama ve geliştirme
Dersin İçeriği iPhone ve iPad platformları için iOS SDK'yı kullanarak uygulama geliştirmek için gerekli araçlar ve API'ler. iOS cihazları için kullanıcı arabirimi tasarımı, ve çoklu dokunmayı kullanarak benzersiz kullanıcı etkileşimleri. Model-Görünüm-Kontrolcü paradigmasını, ve Swift programlama dilini kullanarak nesneye yönelik tasarım.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Swift ve iOS programlamaya ilişkin anahtar programlama terimlerini tanımlama 1, 5, 15 A, D
iOS uygulama geliştirme sürecini tanımlama 1, 5, 15 A, D
İyi yazılmış kod ile kötü yazılmış kodu ayırdetebilme 1, 5, 15 A, D
Swift'te en iyi programlama örneklerinin gösterimini yapabilme 1, 5, 15 A, D
Uygulama işlevlerini gözden geçirip, düzgünce tasarlanmış alt bileşenlere ayırma 1, 5, 15 A, D
Bir iOS uygulamasını, fikirden çalışan program olana kadar, planlama, hazırlama, ve geliştirme 1, 5, 15 D
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 iOS, Xcode, ve Swift'e Giriş  
2 Model-Görünüm-Kontrolcü (MVC)  
3 Swift Programlama Dili  
4 Swift Programlama Dili Devam  
5 Çizim  
6 Çoklu Dokunma  
7 Çoklu MVC, Zamanlayıcı, ve Animasyon  
8 Animasyon  
9 Görünüm Kontrolcüsünün Yaşam Döngüsü ve Kaydırma Görünümü  
10 Çoklu İplik ve Otodüzen  
11 Sürükle-Bırak, Tablo Görünümü, ve Koleksiyon Görünümü  
12 Sürükle-Bırak, Tablo Görünümü, Koleksiyon Görünümü, ve Metin Alanı  
13 Devamlılık ve Dökümanlar  
14 Devamlılık ve Dökümanlar Gösterim  
           
KAYNAKLAR
Ders Notu iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Big Nerd Ranch, 2016
Head First iPhone & iPad Development, O’Reilly, 2015
Diğer Kaynaklar  
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Proje 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 1
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 4
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 5
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 5
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 3
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 0 0 0
Proje 1 40 40
Ara sınav 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 182
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 6,07
Dersin AKTS Kredisi 6