Doç. Dr. Serdar YILDIRIM  
  Bölüm Başkanı  
     
 
Dr. Öğr. Üye. Mümine KAYA KELEŞ   Dr. Öğr. Üye. Ali İNAN
Bölüm Başkan Yrd.    Bölüm Başkan Yrd.