Bilgisayar mühendisliği, problemlerin insanların yenilikçi düşünceleri ve bilişim teknolojileri aracılığı ile çözülmesi üzerine kurulu bir disiplindir. Bilgisayar mühendisleri problemleri bilgisayarların algılama, işleme, eylem, depolama ve haberleşme özelliklerini kullanılarak yeni bilişim sistemlerinin yapılabilirliği, analizi, tasarımı, modellenmesi ve uygulanması yoluyla bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal boyutları da dikkate alarak çözerler.

Bilgisayar mühendisliği uygulamaları eğitimden sağlığa, hizmet sektöründen savunma sanayisine, neredeyse akla gelebilecek her alana girmiştir. Bilgisayar mühendisliği programları doğa, sosyal, matematik, mühendislik ve bilgisayar bilimleri müfredatını içerir. Böylelikle bilgisayar mühendisleri bilimsel, sistemsel, sistematik, sistemik, sentezsel ve analitik düşünebilme ve problem çözebilme becerisine sahip olurlar.

Genel olarak bilgisayar mühendisliği, hesap bilimleri içerisinde yer alan bilimsel bir disiplindir.  Bir bilgisayar mühendisi hesap teorisi ve hesaba dayalı sistemlerin araştırılması, tasarlanması ve geliştirilmesi üzerine uzmanlaşır.  Bilgisayar mühendisliği teorik ve uygulamalı olmak üzere iki alt dala ayrılabilir. Hesap Teorisi, Bilgi ve Kodlama Teorisi, Algoritmalar ve Veri Yapıları, Programlama Dilleri ve Formal Metotlar teorik bilgisayar mühendisliği dalında yer alan konulardır. Bilgisayar Yazılımı,  Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Bilgisayar Grafikleri, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Güvenliği, Veri tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgi Çıkarımı, Dağıtık Sistemler, Paralel Sistemler, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Robotik, Uzaktan Eğitim, Veri Madenciliği, Görüntü İşleme ve Yazılım Mühendisliği uygulamalı bilgisayar mühendisliği dalında yer alan konulardır.

Bilgisayar Mühendisleri  hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde;
 • Yazılım Mühendisi
 • Donanım Mühendisi
 • Sistem Mühendisi
 • Yazılım Mimarı
 • Proje Yöneticisi
 • Bilgi İşlem Yöneticisi
 • Ağ Yöneticisi
 • Ağ Güvenliği Yöneticisi
 • Veri Tabanı Yöneticisi gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadır. 

Bilgisayar mühendisleri, genellikle özel sektörde, devlet kurumlarında ve üniversitelerde çalışırlar. Ayrıca bir girişimci olarak araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yürüten şirketler kurabilirler.


Çalışma Alanlarımız:
 • Teorik Bilgisayar Mühendisliği
  • Algoritmalar ve Veri Yapıları
  • Programlama Dilleri Teorisi
  • Formal Metotlar
 • Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar Ağları
  • İşletim Sistemleri
  • Dağıtık Sistemler
  • Gömülü Sistemler
  • Bilgi Çıkarımı
  • Veri Madenciliği
  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
  • Uzaktan Eğitim
  • Bilgisayar Grafikleri
  • Görüntü İşleme