Bilim, teknoloji, eğitim, iletişim, kültür ve sosyal alanlarda evrensel bilgiye, normlara, etiğe ve kültüre sahip bireyler yetiştirerek, insanların yenilikçi düşüncelerinin bilişim ve haberleşme teknolojileri aracılığı ile yüksek kaliteye sahip sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesidir.